00:00:00/01:23:08

Episode 1

 
Published on:

9th Feb, 2021

Episode 2

 
Published on:

10th Feb, 2021

Episode 3

 
Published on:

11th Feb, 2021

Episode 4

 
Published on:

1st Mar, 2021

Episode 5

 
Published on:

9th Apr, 2021

Show artwork for Podcasty chłodnicze Danfoss

About the Podcast

Podcasty chłodnicze Danfoss
Ch?odnictwo z bezpo?rednim odparowaniem
Zapraszamy do wysłuchania pierwszych 5 odcinków dotyczących chłodnictwa z bezpośrednim odparowaniem.